وضعیت بورس ایران | ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

وضعیت بورس ایران

📌نمای پایانی بورس امروز/ شاخص کل با رشد پنج هزار واحدی به معاملات پایان داد

🔹رشد پنج هزار و ۵۶۲واحدی شاخص کل (۰.۵درصد) آن را در ارتفاع یک میلیون و ۱۵۷هزار واحدی قرار داد.
🔹شاخص‌ هم وزن ۰.۵درصد افت کرد.
🔹ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از سه هزار و ۱۰۰میلیارد تومان رسید.
🔹بیش از ۷۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی
🔹رشد بیش از یک درصد ۷۲نماد و افت بیش از یک درصد ۴۱۶نماد

وضعیت بورس ایران
وضعیت بورس ایران
Majid
ارسال دیدگاه