نرخ لحظه ای طلا

طلای ۲۴ عیار: ۸,۴۹۶,۰۰۰ ﷼کمترین: ۸,۴۳۱,۰۰۰بیشترین: ۸,۵۲۰,۰۰۰۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
طلای ۱۸ عیار: ۶,۳۷۲,۰۰۰ ﷼کمترین: ۶,۳۲۸,۰۰۰بیشترین: ۶,۳۹۰,۰۰۰۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰: ۶,۲۸۷,۰۰۰ ﷼کمترین: ۶,۲۳۹,۰۰۰بیشترین: ۶,۳۰۵,۰۰۰۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
طلای دست دوم: ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ﷼کمترین: ۴۳,۹۰۰,۰۰۰بیشترین: ۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۰۲۰/۰۴/۰۳

نرخ لحظه ای انس

انس طلا: ۱۶,۱۳۹.۹۰ ﷼کمترین: ۱۵,۸۴۸.۸۰بیشترین: ۱۶,۱۵۷.۲۰۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
انس نقره: ۱۴۶.۶۰ ﷼کمترین: ۱۴۰.۳۰بیشترین: ۱۴۶.۶۰۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
انس پلاتین: ۷,۳۰۳ ﷼کمترین: ۷,۱۵۳بیشترین: ۷,۳۲۵۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳
انس پالادیوم: ۲۱,۴۱۳ ﷼کمترین: ۲۰,۷۰۵بیشترین: ۲۲,۳۴۹۰۰:۳۰ ۲۰۲۰/۰۴/۰۳

مظنه / مثقال طلا

مثقال طلا: ۲۷,۵۸۰,۰۰۰ ﷼|کمترین: ۲۷,۳۹۰,۰۰۰|بیشترین: ۲۷,۷۰۰,۰۰۰|۲۰۲۰/۰۴/۰۳
مثقال طلا / عیار جهانی: ۲۶,۵۴۶,۰۰۰ ﷼@@کمترین: ۲۶,۵۴۶,۰۰۰@@بیشترین: ۲۶,۸۸۴,۰۰۰@@۲۰۲۰/۰۴/۰۳
مثقال طلا / حواله دار: ۲۶,۵۲۹,۰۰۰ ﷼@@کمترین: ۲۶,۵۲۹,۰۰۰@@بیشترین: ۲۶,۸۶۸,۰۰۰@@۲۰۲۰/۰۴/۰۳
مثقال طلا / بر مبنای سکه: ۲۷۸,۰۱۱,۰۰۰ ﷼@@کمترین: ۲۷۸,۰۱۱,۰۰۰@@بیشترین: ۲۷۸,۰۱۱,۰۰۰@@۲۰۲۰/۰۴/۰۳