نمایش 1–24 از 71 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

نیم ست صدف طلا کد ۵۶۶

12,542,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهمیخی
ابعاد یا طول گوشواره (میلیمتر)10
نوع قفلمیخی
مشخصات پلاک
طول پلاک(میلیمتر)15
عرض پلاک (میلیمتر)10
قطر پلاک(میلیمتر)8
شکل پلاکگل

نیم ست صدف طلا کد ۵۶۵

12,542,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهمیخی
ابعاد یا طول گوشواره (میلیمتر)10
نوع قفلمیخی
مشخصات پلاک
طول پلاک(میلیمتر)15
عرض پلاک (میلیمتر)10
قطر پلاک(میلیمتر)8
شکل پلاکگل

نیم ست صدف طلا کد ۵۶۶۴

12,542,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهمیخی
ابعاد یا طول گوشواره (میلیمتر)10
نوع قفلمیخی
مشخصات پلاک
طول پلاک(میلیمتر)15
عرض پلاک (میلیمتر)10
قطر پلاک(میلیمتر)8
شکل پلاکگل

نیم ست پژواک طلا کد ۵۶۲

104,251,000 

نیم ست پژواک طلا کد 562

وزن محصول: 14.13 گرم

نیم ست صدف طلا کد ۵۶۱

12,542,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهمیخی
ابعاد یا طول گوشواره (میلیمتر)10
نوع قفلمیخی
مشخصات پلاک
طول پلاک(میلیمتر)15
عرض پلاک (میلیمتر)10
قطر پلاک(میلیمتر)8
شکل پلاکگل

نیم ست پراک طلا کد ۵۶۰

81,379,000 

نیم ست پراک طلا کد 560

وزن محصول: 11.03 گرم

نیم ست صدف طلا کد ۵۵۹

12,542,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهمیخی
ابعاد یا طول گوشواره (میلیمتر)10
نوع قفلمیخی
مشخصات پلاک
طول پلاک(میلیمتر)15
عرض پلاک (میلیمتر)10
قطر پلاک(میلیمتر)8
شکل پلاکگل

نیم ست پژواک طلا کد ۵۵۸

108,973,000 
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهآویز
وزن کل گوشواره5.64 گرم بدون احتساب وزن نگین
نوع قفللولایی
مشخصات پلاک
وزن کل پلاک4.71 گرم بدون احتساب وزن نگین

نیم ست پراک طلا کد ۵۵۷

90,970,000 

نیم ست پراک طلا کد 557

وزن محصول: 12.33 گرم

نیم ست پراک طلا کد ۵۵۶

88,093,000 

نیم ست پراک طلا کد 556

وزن محصول: 11.94 گرم

نیم ست پراک طلا کد ۵۵۵

40,579,000 
مشخصات مروارید
نوعکیفیت AA
شکلگرد
رنگ مرواریدسفید
میزان یکنواختیعالی
مشخصات گردنبند
وزن کل گردنبند4.09 گرم بدون احتساب وزن مروارید
مشخصات گوشواره
نوع گوشوارهآویز
وزن کل گوشواره5.5 گرم بدون احتساب وزن مروارید
نوع قفلعصایی

نیم ست پژواک کد ۵۵۴

77,247,000 

نیم ست پژواک کد 554

وزن محصول: 10.47 گرم

مشخصات گوشواره
نوع گوشواره: آویز
وزن کل گوشواره: 5.22 بدون احتساب وزن نگین
نوع قفل: عصایی
مشخصات پلاک
وزن کل پلاک: 4.69 بدون احتساب وزن نگین

نیم ست پراک کد ۵۵۳

40,579,000 

نیم ست پراک کد 553

وزن محصول: 5.5 گرم

مشخصات مروارید
نوع کیفیت:  AA
شکل:گرد
رنگ مروارید: سفید
میزان یکنواختی: عالی
مشخصات گردنبند
وزن کل گردنبند: 4.09 گرم بدون احتساب وزن مروارید
مشخصات گوشواره
نوع گوشواره: آویز
وزن کل گوشواره: 5.5 گرم بدون احتساب وزن مروارید
نوع قفل: عصایی

نیم ست پژواک کد ۵۵۲

67,361,000 

نیم ست پژواک کد 552

وزن محصول: 9.13 گرم

مشخصات گوشواره
نوع گوشواره: آویز
وزن کل گوشواره: 5.24 گرم بدون احتساب وزن نگین
نوع قفل: عصایی

نیم ست پروا طلا کد ۵۵۱

121,146,000 

نیم ست پروا طلا کد 551

وزن محصول: 16.42 گرم

نیم ست هانا طلا کد ۵۵۰

139,296,000 

نیم ست هانا طلا کد 550

وزن محصول: 18.88 گرم

نیم ست انار الهیه طلا کد ۵۴۹

41,685,000 

نیم ست انار الهیه طلا کد 549

وزن محصول: 5.65 گرم

نیم ست پالادیوم طلا کد ۵۴۸

52,088,000 

نیم ست پالادیوم طلا کد 548

وزن محصول: 7.06 گرم

نیم ست پالادیوم طلا کد ۵۴۷

90,970,000 

نیم ست پالادیوم طلا کد 547

وزن محصول: 12.33 گرم

نیم ست پالادیوم طلا کد ۵۴۶

79,682,000 

نیم ست پالادیوم طلا کد 546

وزن محصول: 10.80 گرم

نیم ست پالادیوم طلاکد ۵۴۵

94,291,000 

نیم ست پالادیوم طلاکد 545

وزن محصول: 12.78 گرم